Omgaan met verdriet en rouwverwerking

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Of het nu van een dierbare is. Of, iets gebeurd in je leven. Waardoor je dingen moet veranderen. Of, anders tegen dingen aan moet kijken. In mijn leven, heb ik beiden meegemaakt.
In de loop van mijn leven. Ben ik veel dierbaren kwijtgeraakt. Familie, maar ook geliefde huisdieren.
Soms heel snel achter elkaar. Gelukkig is dat maar heel enkel gebeurd. Soms, met veel jaren er tussen.
Om gaan met verdriet en verlies vind ik heel moeilijk. Ze noemen het ook wel rouwverwerking.
(meer…)